Yoga als geneesmiddel

Een jongeman moest van de dokter op yoga, omdat hij een burn-out had. Hij had verschillende psychosomatische klachten, kon moeilijk slapen en de dokter had hem wat inslapers verstrekt, maar de klachten bleven aanhouden. 

Eigenlijk vond hij dat advies maar niks, en hij vroeg me onomwonden: ”Kunnen jullie mij een paar oefeningen geven, waardoor ik zou kunnen ontspannen? Zeg maar wat dit kost”. Mijn antwoord was eveneens kort door de bocht. “Het ‘geneesmiddel’ dat ik je bied, leert je de taal van je lichaam beter te begrijpen”. Daarna bood ik hem een gratis proefles aan. Hij was door mijn antwoord flink in verwarring geraakt, “maar een gratis les”, zei hij, ”daar word je in ieder geval niet armer van”. 

Ter overpeinzing
Wet 1: Alle ziekte is het gevolg van een geremd Zielenleven. Dit geldt voor alle vormen in alle stoffelijke en subtiele werelden. De kunst van de genezer bestaat uit het vrijmaken van de Ziel, zodat Haar energie kan stromen door de verzameling van organismen welke onderdeel uit maken van ons stoffelijk lichaam. 
Uit Esoterische Geneeskunst, Alice Bailey, uitspraak van Djhwal Khuhl.

Iedere leerling of student heeft zo zijn redenen om aan yogalessen deel te nemen. Yoga heeft altijd een mystieke aantrekkingskracht op mensen gehad, ze hebben een verlangen zichzelf beter te leren kennen. Met Yoga ontwikkel je een bewustzijn dat je de taal van je lichaam leert begrijpen. Het is de ontwikkeling van je invoelingsvermogen (Buddhi), zodat je geest scherper en dieper kan onderscheiden van wat nuttig is of niet nuttig voor jezelf. 

In Yoga wordt het Zelf gezien als een bijzondere Purusha (oerenergie) die, hoewel ongebonden, toch in dit leven, door haar levenskracht (Prana), een tijdelijke verbinding aangaat met ons lichaam. Het mooie is dat het Zelf via lichaamstaal toch tot expressie komt. Als er iemand met hartklachten zit, dan zegt het Zelf wellicht: ”Leer liefde te geven en te ontvangen”! Als iemand maagklachten heeft, dan zegt het Zelf wellicht: ”Leer gebeurtenissen makkelijker te verteren en richt je ambities eens op een hoger doel!” Of als iemand zijn gedachten niet kan stilzetten en daardoor moeilijk kan slapen, dan zegt het Zelf: ”Je gedachten versluieren je ware problemen, ontspan je geest en kom weer dichter bij je innerlijke Zelf!”. 

Het spreekt voor zich dat niet iedereen, door het doen van Yoga, de taal van het Zelf zomaar zal herkennen. Wat je wel ziet is dat, bij wie er open voorstaat, de lichamelijke en geestelijke beletselen (Klesa’s) langzaam verdwijnen. Dat men leert het bewustzijn naar binnen te richten, waardoor men afstemd op het ware Zelf. Er ontstaat een steeds sterker wordend bewustzijn van wat goed of minder goed is in ons leven. Daarom is de opbouw van het achtvoudig pad van Patanjali zo uniek, omdat het juist het (geestelijke) genezingsproces zo fantastisch ondersteunt. 

Yoga als geneesmiddel
Wat zou het mooi zijn als Yoga zou worden voorgeschreven, en het opgenomen zou worden in ons ziektekostenpakket! In de geneeswetten van de Tibetaan Djwahl Khul staat: ‘Alle ziekte ontstaan door tegenwerking van je ware Zelf’. Op energetisch niveau zijn er blokkades, die de vrije doorstroming van de vitale levenskracht belemmeren. In Yoga proberen we deze blokkades op te heffen. We krijgen kennis van onze subtiele anatomie. We leren de energiecentra onderscheiden en in harmonie te brengen. 

Uiteindelijk kunnen we een gevoel ontwikkelen dat alles energie is, die ons doet leven, bewegen en ons bestaan geeft. We leren dat die levenskracht, die we met alles en iedereen delen, afkomstig is uit die ene Oerbron (Brahman).

De westerse medische wetenschap maakt de laatste jaren een grote bloei door. We zijn in staat lichaamsdelen te implanteren. We zijn in staat machinale organen het werk te laten doen in ons lichaam. Met plastische chirurgie kunnen we ons lichaam mooier maken en de ouderdomsverschijnselen tijdelijk verhullen. Psychologen zijn in staat om met geneesmiddelen de geest in een roes te brengen. Het enige probleem is dat de westerse wetenschap alles benadert vanuit het fysieke/mentale lichaam en niet vanuit de geest of holistisch. Yoga is een geestelijke wetenschap, een esoterische geneeskunst, die daar wel aandacht aan besteedt. Als we onze krachten bundelen, dan zal er in de nabije toekomst een geïntegreerde, universele wetenschap ontstaan, die de ziekte-problemen bij de wortel kan aanpakken en mensen echt holistisch kan genezen. Yoga is een (geestelijk) geneesmiddel, maar ja, dat is dan wel – vanuit westerse oogpunt – ‘anders bekeken’.

Klaas Stuive MCM, Academie Raja Yoga Nederland. Voor meer nadere informatie over opleidingen klassieke Yogatherapie: www.raja-yoga.nl of klaasstuive@gmail.com.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofd Redacteur
Saskia Onck

Saskia Onck

Hatha-Yogadocente (Yoga Academie Nederland) lid VYN, auteur Feelgood Yoga, Yoga voor Moeders, YogaMeditatieDoedagboek (Uitgebracht bij Unieboekspectrum).

Populair